W warunkach klinicznych hipnoza może być bardzo przydatna w zmniejszaniu bólu, leczeniu chorób autoimmunologicznych lub wielu rodzajów fobii. Może także pomóc ludziom w przezwyciężaniu złych nawyków i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Hipnoza jest stosowana w celu zmniejszenia bólu i niepokoju podczas operacji i chemioterapii. Hipnoza może nawet pomóc ludziom w radzeniu sobie z fobiami, lękami i zespołem stresu pourazowego. Dowiedz się więcej o tym, jak hipnoza może poprawić Twoje zdrowie i życie.

Aktywność elektryczna mózgu zmienia się w czasie hipnozy. Osoba zahipnotyzowana ma tendencję do postrzegania otoczenia zgodnie z sugestiami hipnotyzera. Osoba zahipnotyzowana może również ignorować rzeczywiste bodźce i wspomnienia. Wiele badań wykazało, że hipnoza może wpływać zarówno na pamięć, jak i na świadomość własnego ja. Poniżej wymieniono niektóre z efektów hipnozy. Hipnoza wpływa na funkcjonowanie mózgu na wiele sposobów.

Hipnoza nie jest przeznaczona dla wszystkich, ale ma wiele zalet. Może pomóc złagodzić lęk, a w niektórych przypadkach nawet wyleczyć fobie. Może być stosowana jako terapia uzupełniająca inne rodzaje leczenia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub leki. W jednym z badań wykazano, że hipnoza jest nie mniej skuteczna niż CBT w leczeniu łagodnej i umiarkowanej depresji. Hipnoterapia zmniejszyła objawy o 44,6%.

Mimo że hipnoza wiąże się z pewnym ryzykiem, jest ona ogólnie uważana za bezpieczną terapię uzupełniającą. Niektóre osoby cierpiące na poważne choroby psychiczne, jak również te, które silnie reagują emocjonalnie na określone doświadczenia, mogą nie być dobrymi kandydatami. Jednak hipnoza, jeśli jest prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie zdrowia psychicznego, może pomóc ludziom w wprowadzeniu trwałych zmian. Zmiany te dokonują się w umyśle podświadomym. Mogą one nawet prowadzić do trwałych zmian.

Badanie przeprowadzone przez Ernesta Hilgarda wykazało, że osoby zahipnotyzowane były w stanie pozostawić ręce w lodowatej wodzie na kilka minut bez odczuwania bólu. Wyniki badań wykazały również, że osoby zahipnotyzowane rzadziej doświadczały skutków ubocznych sesji hipnozy. Jednak wyniki te świadczą jedynie o skuteczności hipnozy. Badania wykazały, że hipnoza może pomóc ludziom w przezwyciężeniu lęków, zmianie nastawienia i prowadzeniu zdrowszego, szczęśliwszego życia.

Początki hipnozy wiążą się z osobą gospodarza radiowego, autora tekstów piosenek i hipnotyzera Dave'a Elmana. Elman prowadził liczne kursy dla lekarzy. Jego wyniki badań nad hipnozą zostały opublikowane w 1964 roku w książce Findings in Hypnosis, która później otrzymała nowy tytuł Hypnotherapy (Hipnoterapia), wydanej przez Westwood Publishing. Metoda indukcji Elmana była początkowo stworzona do pracy z szybkością, ale później została zaadaptowana do celów medycznych.

Istnieją dwa główne rodzaje hipnozy. Jednym z nich jest hipnoza terapeutyczna, a drugim - mentalizm sceniczny. Hipnoza inscenizowana jest formą mentalizmu, która wykorzystuje siłę sugestii do zmiany zachowania osoby. Celem hipnozy jest zmniejszenie poczucia sprawstwa danej osoby i zwiększenie jej zdolności reagowania na sugestie. Pacjenci powinni być jednak świadomi związanego z tym ryzyka.

Więcej na hejos.pl