Przewodnik po typach diagramów UML: Dowiedz się więcej o narzędziach, przykładach!

Udostępnij:

Diagramy UML są powszechnie stosowane w celu wizualizacji sposobu działania systemu i przepływu danych w strukturze. W tym artykule poznasz różne rodzaje diagramów UML i dowiesz się, dlaczego są one kluczowe dla wizualizacji systemów.

Dowiesz się również, jak najłatwiej tworzyć diagramy UML za pomocą Excela.

Co to jest diagram UML?

UML to skrót od Unified Modeling Language, który jest językiem wizualnym służącym do ilustrowania projektu systemu w inżynierii oprogramowania.

W skrócie, diagramy UML pokazują kształty, które reprezentują obiekty, ludzi i wzajemne relacje między nimi w oprogramowaniu.

Rodzaje diagramów UML

Istnieje 14 rodzajów diagramów UML, które są zgrupowane pod dwoma tytułami: diagramy behawioralne i diagramy strukturalne.

Diagramy strukturalne przedstawiają sposób, w jaki system jest zorganizowany oraz relacje pomiędzy jego elementami, natomiast diagramy behawioralne pokazują sposób, w jaki elementy oddziałują na siebie w celu zapewnienia funkcjonowania systemu.

Polecamy przeczytać: 7 Typów Struktur Schematów Organizacyjnych

Diagramy behawioralne:

1) Diagram klas

Diagramy klas są najpopularniejszymi diagramami UML. Są one tworzone w celu pokazania klas w systemie i ich relacji.

W diagramie klas, każda klasa jest reprezentowana przez prostokąt, który jest podzielony na 3 części, które pokazują nazwę klasy, atrybuty i zachowanie.

2) Diagram komponentów

Diagramy komponentów są używane w celu rozbicia złożonych systemów na ich kompon enty, aby uzyskać uproszczoną wizualną reprezentację systemu.

3) Diagram pakietów

Diagramy pakietów pokazują relacje pomiędzy różnymi pakietami w systemie. Symbol folderu plików jest używany do reprezentowania pakietu, a pakiet może zawierać różne komponenty, grupy, a nawet inne pakiety.

Diagramy pakietów pokazują zatem złożone systemy, które składają się z dużych komponentów.

4) Diagram obiektów

Diagramy obiektów są budowane w celu sprawdzenia, czy diagram funkcjonuje we właściwy sposób.

Na przykład, można utworzyć przypadek testowy przy użyciu diagramu obiektów, aby sprawdzić, czy diagram klas jest wykonalny i kompletny.

5) Diagram struktury złożonej

Złożone diagramy struktury są rzadko używane, ponieważ ich funkcja jest bardzo specyficzna.

Pokazują one wewnętrzną strukturę klas oraz interakcję pomiędzy komponentami klas.

6) Diagram rozmieszczenia (Deployment Diagram)

Diagramy rozmieszczenia pokazują fizyczne zasoby w systemie.

Przedstawiają relacje pomiędzy komponentami oprogramowania i komponentami sprzętowymi oraz sposób rozmieszczenia artefaktów na węzłach.

7) Diagram profilu

Diagram profilu jest modelem, który został wprowadzony niedawno. W przeciwieństwie do innych typów diagramów, jest on używany jako język, który pozwala na rozszerzenie innych notacji UML.

Diagramy strukturalne:

1) Diagram sekwencji (Sequence Diagram)

Diagram sekwencji, znany również jako diagram zdarzeń, pokazuje sekwencję komunikatów i kolejność interakcji pomiędzy obiektami w przypadku konkretnego scenariusza.

Procesy są reprezentowane chronologicznie na pionowej linii, a interakcje są pokazane za pomocą symboli strzałek.

2) Diagram czasowy

Diagramy czasowe przypominają diagramy sekwencji. Również pokazują interakcję pomiędzy obiektami lub proces pojedynczego obiektu w zadanym czasie. Jednakże, głównym celem diagramu jest pokazanie sposobu działania obiektów w danym przedziale czasowym.

W przeciwieństwie do diagramów sekwencyjnych, diagramy sekwencji pokazują upływ czasu od lewej do prawej i pokazują ile czasu zajmuje każdy proces.

Wykresy Gantta są również jednym z najbardziej znanych frameworków do wizualizacji czasu trwania projektu. 
Sprawdźmy, co możesz zrobić z tym narzędziem do tworzenia wykresów Gantta w Excelu!

3) Diagram przeglądowy interakcji

Diagramy przeglądowe interakcji są jak diagramy aktywności. Stosowana jest ta sama notacja, która jest używana w diagramie aktywności.

Jednak diagram nie pokazuje sekwencji procesu, ale sekwencję różnych diagramów interakcji w kolejności, w jakiej się zdarzają.

4) Diagram czynności

Diagramy aktywności są kluczowe dla modelowania procesów biznesowych, ponieważ reprezentują czynności, które mają miejsce w systemie oraz przedstawiają przepływ pracy pomiędzy komponentami systemu.

Aktywność oznacza operację w klasie systemu, która wpływa na cały system, a diagramy aktywności pokazują przepływ kontroli pomiędzy tymi działaniami.

Kliknij, aby stworzyć swój własny Diagram Aktywności w Excelu!

5) Diagram przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia są używane do modelowania aktorów w systemie, sposobu działania tych aktorów i interakcji pomiędzy działaniami. Aktorzy są pokazani jako figurki i mogą reprezentować ludzi lub organizacje.

Funkcje są pokazane jako czasowniki, które reprezentują działania, a związek pomiędzy aktorami i funkcjami jest pokazany za pomocą prostych strzałek.

6) Diagram stanów

Znany jest również jako diagram maszyny stan ów i diagramy wykresów stan ów do wyświetlania przejść. Są one używane do przedstawiania systemów, które zawierają obiekt zachowujący się reaktywnie na bodźce zewnętrzne i stan, w którym się znajduje.

Diagram stanów daje informacje o możliwych stanach obiektu i jego przejściu z jednego do drugiego.

Zalecana lektura: Jak pisać Standardowe Procedury Operacyjne

7) Diagram komunikacyjny

Diagramy komunikacji, znane również jako diagramy współpracy, są używane do pokazania przepływu wiadomości pomiędzy obiektami oraz sposobu, w jaki obiekty komunikują się ze sobą. Przypominają one diagramy sekwencji.

Jednak w diagramach komunikacyjnych używane są połączenia asocjacyjne i podczas gdy diagramy sekwencji budowane są pionowo, diagramy komunikacyjne budowane są za pomocą schematów numerycznych.

Korzyści wynikające z używania diagramów UML

  • UML jest zunifikowanym i uniwersalnym językiem używanym przez inżynierów z całego świata, dzięki czemu zapewnia czytelność i zrozumiałość dla każdej grupy docelowej.
  • Reprezentacje wizualne oferują najprostszy sposób na pełne wyjaśnienie zasady działania systemu.
  • Wizualizacja systemów pomaga w ich rozwoju.
  • Stworzenie modelu działającego systemu ułatwia wykrywanie i zapobieganie błędom.
  • Użycie diagramów do wyjaśnienia struktury systemu, procesów i interakcji pomoże współpracownikom w nawiązaniu kontaktu.
  • Diagramy UML wspierają szeroki zakres zastosowań.
  • Pokazują one zarówno strukturalne jak i behawioralne aspekty systemu.

Diagramy UML Przykłady:

Uml-Diagramy: Poniższy diagram jest diagramem aktywności, który pokazuje proces chronologicznie od góry do dołu. Jest on stworzony w celu wizualizacji sposobu działania automatu biletowego.

Po pierwsze, aktor naciska przycisk, aby rozpocząć proces. Następnie automat prosi o podanie informacji o podróży. Kiedy aktor je poda, automat zażąda zapłaty zgodnie z wyborem aktora.

Aktor podaje informacje dotyczące płatności. Jeśli płatność dokonywana jest gotówką, automat bezpośrednio wydaje bilet i resztę oraz pokazuje "dziękuję".

Jeśli płatność ma być dokonana kartą kredytową, automat wysyła informacje do banku, a bank je autoryzuje, następnie automat wydaje bilet i pokazuje podziękowanie.

Poniższy diagram jest diagramem czasowym. Został on sporządzony w celu zobrazowania etapów choroby Alzheimera w odniesieniu do upływającego czasu.

Procesy są przedstawione chronologicznie od lewej do prawej. Analizując diagram, można zobaczyć każde stadium choroby Alzheimera i jak długo ono trwa.

Educba: Poniższy diagram jest prostym diagramem klasowym służącym do pokazania relacji pomiędzy różnymi zwierzętami. W takim diagramie każdy prostokąt reprezentuje klasę.

Każdy prostokąt składa się z 3 głównych części: górna część reprezentuje nazwę klasy, środkowa część reprezentuje jej atrybuty, a dolna jej zachowanie.

W tym przykładzie, trzy zwierzęta; kaczka, ryba i zebra są pokazane z ich atrybutami i zachowaniami. Są one połączone z klasą zwierząt za pomocą strzałek, które reprezentują dziedziczenie.

Jak utworzyć diagram UML w Excelu?

Najprostszy sposób na stworzenie diagramu UML oferuje Excel. Excel jest narzędziem powszechnie używanym, co eliminuje proces uczenia się innego narzędzia. Narzędzie to wymaga jedynie podstawowych umiejętności obsługi komputera.

Excel może być uruchomiony na każdym komputerze, podczas gdy niektóre rozwiązania programowe nie są obsługiwane przez komputery Mac.

Możesz tworzyć diagramy za pomocą naszego automatycznego kreatora wykres ów w Excelu bez wysiłku!

Większość narzędzi wykresów działa na zasadzie przeciągnij i upuść, co zajmuje tyle czasu i są kosztowne, podczas gdy Excel jest bardzo przystępny.

Jedynym wymaganym procesem jest wpisanie danych i naciśnięcie przycisku. Nie będziesz tracić czasu na zbędne procesy. Możliwe jest również aktualizowanie danych i tworzenie nowego diagramu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Gdy Twój wykres jest już gotowy, możesz dostosować każdą jego cechę do swoich potrzeb za pomocą panelu ustawień i natychmiast zobaczyć zmiany. Możesz określić wysokość i szerokość kształtów; określić rozmiary czcionek i możesz zmienić kolory.

To innowacyjne narzędzie Excela zapewnia elastyczność w określaniu układu wykresu jako pionowego lub poziomego. Możesz natychmiast zaimportować swój diagram do pliku pdf i zapisać go na swoim komputerze i używać go bezproblemowo na każdej platformie cyfrowej.

SŁOWA KOŃCOWE:

Staraliśmy się skompilować wszystko, co musisz wiedzieć o typach diagramów UML i dać ci punkt wyjścia na ten temat. Diagramy UML mogą być bardzo korzystne dla usprawnienia procesu biznesowego poprzez stworzenie przejrzystej dokumentacji.