Proces oceny wydajności pracownika: Bezbolesne i produktywne oceny wyników pracy

Udostępnij:

Wydajność pracowników decyduje o sukcesie każdej firmy. Dlatego w tym wpisie na blogu szczegółowo analizujemy proces oceny efektywności. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym dokładnie jest ocena wydajności, dlaczego jest tak ważna dla każdej firmy, jakie są jej korzyści, to trafiłeś we właściwe miejsce.

W ostatnim rozdziale możesz zapoznać się z szablonami, w których z łatwością przeprowadzisz swoją ocenę, ponieważ są one przeznaczone dla specjalistów HR.

Co to jest ocena wyników?

Definicja

Ocena pracy może być uważana za trudny i skomplikowany proces, który czasami może być niewygodny zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Jednak tak nie jest!

Wpływ oceny efektywności

Ocena pracy jest bardzo ważnym narzędziem, z którego powinny korzystać firmy. Ponadto, nie musi być skomplikowana. Musi być tylko dokładnie i uczciwie zbadana, przeprowadzona i oceniona.

To nie powinna być opcja dla firmy, aby zrobić lub nie zrobić, to powinien być wymóg dla każdej firmy w celu uczenia się na swoich błędach i słabościach i wyeliminować je.

Tak więc, ocena wyników dostarcza cennych spostrzeżeń zarówno pracownikom, jak i ich pracodawcom.

Pracownik i pracodawca

Ocena efektywności tworzy podstawę do przekazywania przydatnych informacji zwrotnych, doceniania talentu i osiągnięć poszczególnych osób, wyznaczania wysokiej jakości celów wydajnościowych oraz planowania przyszłości firmy przy jednoczesnym wprowadzaniu niezbędnych zmian.

Może również prowadzić do szczerych rozmów i poruszać tematy dotyczące tego, jak można poprawić wyniki pracowników (a tym samym firmy).

Takie dyskusje i rozmowy na temat wydajności poszczególnych osób i ogólnie firmy mogą pomóc w uniknięciu poważnych problemów.

Zalecana lektura: Pytania na rozmowę kwalifikacyjną dla menedżerów

Śledzenie osiągnięć pracowników

Świetne wyniki pracowników wpływają na poprawę funkcjonowania firmy.

Jednocześnie, jeśli wydajność pracownika nie jest na tym samym poziomie jakościowym co innych, może to również zaszkodzić firmie. Ocena wyników pomaga zapewnić spełnienie oczekiwań firmy w stosunku do wyników pracowników.

Jest to świetne podejście do uświadomienia sobie negatywnych stron pracownika i podjęcia działań oraz stworzenia planu w tym zakresie. Z drugiej strony, może dać Ci liczby, metryki i dane, które pokazują, jak Twoi pracownicy radzą sobie w pracy.

Systemowy proces

Dokonywanie procesu oceny wydajności w sposób systematyczny jest niezbędne. Ocena ta może być rocznym lub półrocznym działaniem, które firma podejmuje.

Systematyczne wyniki tych ocen pomogą Ci nie tylko ulepszyć Twoją firmę, ale także pomogą Ci ulepszyć Twoją firmę w przyszłości.

Dlaczego ocena wyników pracy jest ważna dla Twojej firmy?

W tym rozdziale znajdziesz bardzo ważne powody, dla których powinieneś przeprowadzić analizę wyników w swojej firmie.

Możesz również przyjrzeć się korzyściom, jakie taka analiza może przynieść Twojej firmie i sprawić, że proces "biznesowy" stanie się nieco łatwiejszy dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojej firmy.

Oprócz oceny wydajności pracowników, przeprowadzenie analizy GAP w celu poprawy wydajności firmy jest istotnym krokiem dla Twojej firmy. 
Sprawdź ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o analizie GAP i odpowiednich narzędziach.

Jakość wyników

Poprzez dokładne zbadanie i przeanalizowanie wydajności wszystkich pracowników, będziesz w stanie wyraźnie zobaczyć mocne i słabe strony swoich pracowników.

Oceny wydajności pozwolą Ci zobaczyć, w jaki sposób Twoi pracownicy biorą udział w ustalaniu i osiąganiu celów i wizji firmy. Ponadto, można wyraźnie zobaczyć, czy odpowiadają oni kwalifikacjom swojego stanowiska pracy, tak jak inni pracownicy.

Jeśli, na przykład, jest wielu kandydatów do awansu, dzięki szczegółowej ocenie wyników możesz dokonać wyboru do tej większej odpowiedzialności łatwiej niż wcześniej.

Dzięki tym ocenom, indywidualne oceny pracowników będą widoczne na pierwszyrzutoka.

Potrzeby szkoleniowe i proces rozwoju

Potrzeby szkoleniowe i procesy rozwojowe pracowników są również ważnymi powodami, które pokazują, że ocena wydajności jest ważna.

Po dokonaniu oceny mocnych i słabych stron pracowników, można ustalić, jakiego rodzaju szkolenia potrzebują pracownicy.

Wyniki tego procesu pomagają w tworzeniu i planowaniu nowych programów szkoleniowych i rozwojowych. Pracodawca może również zwrócić się do warsztatów w celu przeszkolenia pracowników, którzy już są w firmie lub pomóc w rekrutacji nowych osób. Należy pamiętać, że każda firma potrzebuje kompetentnych i skutecznych pracowników, aby odnieść sukces.

Dlatego też ocena wydajności jest konieczna, aby zapewnić stabilny wzrost i sukces firmy.

Samoświadomość pracowników

Pracownicy Twojej firmy mogą nie wiedzieć, co robią źle lub jak źle wykonują swoją pracę. Presja pracy i ciągły rozwój mogą nie pozwolić Ci na ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych swoim pracownikom.

Jednak dzięki ocenie wydajności, możesz zobaczyć, jak Twoi pracownicy sobie radzą i dać im pożądaną informację zwrotną.

Zalecana lektura: Jak nadawać priorytety zadaniom, aby zwiększyć produktywność?

Uznanie i pozytywna informacja zwrotna

Przeprowadzając ocenę wydajności, dostosujesz strukturę wynagrodzeń firmy i analizę finansową, jak również.

Wyniki oceny efektywności mogą wpłynąć na wynagrodzenie pracownika w oparciu o obserwacje i oceny pracodawcy. Jest to również okazja dla pracodawców, aby docenić ciężką pracę i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę.

Poza podwyżkami płac, ocena wyników pracy jest również wykorzystywana do tego, aby wysoce kompetentni pracownicy otrzymywali nowe zadania, większe obowiązki i awanse na wyższe stanowiska.

Słabe strony pracowników

Pracodawca może zdać sobie sprawę, którzy pracownicy nie radzą sobie wystarczająco dobrze, aby spełnić standardy lub którzy pracownicy nie pracują tak ciężko jak ich koledzy.

W celu ułatwienia tego procesu dla specjalistów HR, zaprojektowaliśmy narzędzie o nazwie Szablon oceny pracowników dla Microsoft Excel. Możesz łatwo ocenić wyniki swoich pracowników, porównać je i spojrzeć na całość.

Inne szablony Excel w odniesieniu do oceny wydajności i zaprojektowane specjalnie dla specjalistów HR pojawią się w dalszej części tego wpisu na blogu.

Jak ocenić wydajność swojego zespołu?

Proces oceny wydajności jest często pomijany. Powodem tego jest przekonanie, że udane firmy lub udane projekty nie potrzebują procesu oceny po zakończeniu projektu. To przekonanie jest całkowicie nieprawdziwe.

Oczywiście, ostatnią rzeczą, jaką chce zrobić zespół lub pracodawca po osiągnięciu sukcesu, jest cofanie się i analizowanie każdego szczegółu dotyczącego procesu i osób, które go osiągnęły. Jednak proces jest niezbędny dla firm, aby zapewnić sukces ich działalności w przyszłości.

W tym rozdziale poznasz kilka kroków, jak prawidłowo oceniać wyniki swojego zespołu. Znajdziesz tu również informacje o przykładach systemów punktowych, pytaniach, które należy zadać swoim pracownikom, a także kilka wskazówek.

Cele i wyniki

Zanim ocena wydajności będzie miała miejsce, należy rozważyć cele ustalone przed rozpoczęciem projektu. Poprzez sprawdzenie celu projektu, można łatwo porównać go z wynikiem projektu. Pytania, które należy zadać w tym kroku to:

Odpowiedzi na te pytania poinformują Cię o specyfikacji projektu i będą przydatne do ustalenia realistycznych celów w Twoich przyszłych projektach.

Wyznaczając cel, nie zapomnij sprawdzić tego szablonu SMART Goals Template, aby łatwo zapisać swoje mocne i słabe strony.

Obserwuj i przeprowadzaj wywiady z pracownikami

Obserwacja pracowników powinna być przeprowadzona bez przeszkadzania im w pracy i jeśli to możliwe, bez ich świadomości.

Ponieważ jeśli pracownik jest świadomy, że jego pracodawca obserwuje i notuje jego wyniki, może zachowywać się inaczej i prezentować się jako ktoś, kim nie jest.

Dodatkowo, rozmowy oceniające powinny być przeprowadzane zarówno z grupami pracowników, jak i później, indywidualnie. Ponieważ nie wszyscy pracownicy mogą czuć się komfortowo odpowiadając na pytania w warunkach grupowych. Niektórzy pracownicy mogą odciągnąć swoje myśli i ich potencjalne obawy o innych pracowników.

W wywiadzie, można zadawać zarówno formalne i poważne pytania i nieformalne i relaksujące, jak również. Robiąc to, można spróbować odkryć prawdziwe uczucia i myśli pracownika.

Ponieważ będziesz mierzył i oceniał ich wyniki w różnych aspektach:

 • Przywództwo
 • Zarządzanie projektem
 • Zgodność z wartościami firmy
 • Cele zawodowe
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętności techniczne, komunikacyjne i miękkie

Możesz zapoznać się z pytaniami, które zamieściliśmy poniżej i wykorzystać je również w swoich rozmowach kwalifikacyjnych:

Przeanalizuj swoje wywiady

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, nadszedł czas na ich zbadanie i analizę. Niektóre niepowodzenia i niedociągnięcia pracowników mogą być trudne do zrealizowania, jeśli odpowiedzi i obserwacje z wywiadów nie są odpowiednio przeanalizowane.

Twój przegląd może obejmować terminy, które zostały przekroczone, jakość pracy pracowników i ich techniczne i miękkie poziomy umiejętności.

Podczas oceny pracowników, system punktacji byłby przydatny dla Ciebie, aby zróżnicować każdego pracownika wydajność.

Przegląd pracownika Szablon dla Excela zapewnia własny system punktacji. System punktacji składa się z "słabe, niezadowalające, zadowalające, dobre, doskonałe".

Aby proces przeglądu był jak najłatwiejszy, możesz skorzystać z zalet formularza oceny, jak również.

Formularze te powinny zawierać podstawowe informacje dotyczące zarówno pracownika, który jest oceniany, jak i Ciebie (przełożonego), który jesteś oceniającym.

W szablonie oceny pracownika znajdują się kolumny, które należy wypełnić:

 • Imię i nazwisko pracownika
 • Dział / zespół
 • Nazwa stanowiska
 • Data zatrudnienia
 • Okres przeglądu
 • Menedżer dokonujący przeglądu

Dane, które możesz podać nie są ograniczone do tych kolumn. ID pracownika, numer pracownika lub/i opis szczegółowej wydajności pracownika mogą być również dodane i zapisane.

Szablony Excel dla specjalistów HR

Być może myślisz sobie: "ten proces oceny wydajności jest bardzo trudny do zrealizowania". Jednak nie musi być trudny, jeśli używasz właściwych narzędzi!

Dlatego w tym rozdziale znajdziesz gotowe do użycia szablony Excel, zaprojektowane specjalnie na potrzeby specjalistów HR.

Szablon Excel Śledzący Rekrutację

Szablon Excel Recruitment Tracker ma na celu pomóc małym i średnim firmom w procesie rekrutacji.

Znalezienie, zbadanie i zatrudnienie kogoś nowego do firmy może być skomplikowane, ponieważ znaczenie dodatku do zespołu i czas, który poświęcasz na realizację tego procesu jest kluczowy.

Oszczędzasz czas podczas procesu rekrutacji, podczas gdy prowadzisz dokumentację i analizujesz ważne dane, których potrzebujesz, aby kogoś zatrudnić.

Jego innowacyjny system raportowania obejmuje "fazę selekcji", "decyzję" w sprawie osoby, z którą przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną, a także instrukcje na arkuszu, jak również.

Jego profesjonalny wygląd ułatwia prowadzenie prezentacji w działach HR. Będąc kompatybilnym zarówno z urządzeniami Mac i Windows, to również nie wymaga, aby zainstalować cokolwiek.

Miesięczny arkusz czasu pracowników

Zatrudniłeś nowych pracowników i teraz chcesz śledzić ich godziny pracy. Śledzenie każdego pracownika płatności, liczba godzin, które pracowali i rejestrowanie wszystkich tych dat są teraz o wiele łatwiejsze z Monthly Employee Timesheet.

Nie tylko można wypełnić informacje z łatwą w użyciu nawigację dla każdego z miesięcy, ale również można użyć pełnego kalendarza dla każdego roku chcesz.

Pobierz go i Twoje zmartwienia związane z arkuszem czasu pracy dla pracowników są rozwiązane!

HR KPI Dashboard

HR KPI Dashboard jest narzędziem analitycznym do identyfikacji obszarów Twojej firmy, w których wyniki pracowników nie spełniają wymagań.

Możesz uzyskać miesięczną i łączną analizę swoich wskaźników HR, a także cofnąć się do lat ubiegłych i porównać swoje dane i wyniki.

Możesz nawet wyznaczyć cele i zadania na resztę roku lub na nadchodzące lata. Z jego pulpitu podsumowującego wspierane przez interaktywne wykresy i prostych instrukcji na arkuszu, nie zamierzasz się martwić o prezentacje.

Podsumowanie:

Kilka podstawowych i krótkich wskazówek może sprawić, że Twój proces oceny wyników będzie łatwy i udany. Zawsze staraj się obserwować swoich pracowników i pracę, którą wykonują, nawet jeśli nie jesteś w okresie oceny. Również podczas rozmów kwalifikacyjnych daj trochę czasu i przestrzeni swoim pracownikom. Pozwól im wyrazić swoje problemy i obawy.

Co najważniejsze, sukces i porażka Twojej firmy zależy od wydajności Twoich pracowników. Pracownicy mogą być postrzegani tylko jako część firmy, ale to pracownicy są firmą. Zawsze ważne jest, aby dokonywać przeglądu i oceny ich pracy, ponieważ reprezentują oni firmę... oni są firmą.

Related Readings:

Wskazówki dotyczące budowania formularza wniosku o zatrudnienie, który ułatwi rekrutację

Pięć wskazówek dotyczących CV i jak wylądować na rozmowie kwalifikacyjnej!