Pozyskiwanie dotacji unijnych w pigułce

Udostępnij:

Ubieganie się o dotacje z UE składa się z kilku etapów. Ważne: Nie musisz być bezrobotny, aby ubiegać się o dotację.

Określ swój cel

Osoba starająca się o dotacje unijne musi najpierw określić cel, na jaki chce pozyskać środki. Konieczne będzie przygotowanie biznesplanu, w którym zawrzesz swój pomysł, uzasadnienie oraz potencjalne efekty inwestycji. Ważne jest, aby zdecydować o zakresie przestrzennym i czasowym projektu. Należy zdecydować, czy projekt będzie realizowany w całej Polsce, w konkretnym powiecie, czy w konkretnej gminie.

W ramach różnych programów można otrzymać dotacje z Unii Europejskiej

Następnie należy wybrać najlepszy program operacyjny i działania dla swojej firmy. Program powinien być tak zmodyfikowany, aby działania w jego ramach przyczyniały się do osiągnięcia zamierzonego celu. Portal Funduszy Europejskich posiada przydatną aplikację. W Poradniku Beneficjenta znajdziesz informacje, jak ubiegać się o środki unijne.

Dowiedz się o terminach składania wniosków

Następnie trzeba znaleźć instytucję, która ogłosi konkurs w wybranym działaniu. Ważne jest, aby zapoznać się z terminami składania wniosków, miejscami i dokumentacją dla wybranego programu. Pomoże Ci to w przygotowaniu wniosku konkursowego.

Pozyskiwanie dotacji unijnych - dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych/

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Złóż wniosek i czekaj na pozytywną decyzję

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularz ten znajduje się na stronie internetowej konkretnego programu operacyjnego. Warto zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza, jeśli po raz pierwszy ubiegasz się o dofinansowanie. Powinien on być zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty: plan projektu, biznesplan oraz analizę finansową. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Oznacza to, że sprawdzana jest zawartość merytoryczna i wykonalność projektu. Może to oznaczać, że czas oczekiwania na ocenę wniosku może wynieść nawet do trzech miesięcy.

Firmy doradcze mogą pomóc w pozyskaniu środków z funduszy europejskich. Pomogą w przygotowaniu wniosku, monitorowaniu realizacji i rozliczeniu.

Aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej musisz podpisać umowę

Umowa podpisywana jest przez instytucję odpowiedzialną za przekazanie dotacji. Umowa ta nakreśla prawa i obowiązki, plan realizacji projektu, budżet oraz szczegóły rozliczenia projektu. Dotacja ma charakter refundacji. Aby otrzymać dotację, musisz złożyć wniosek o płatność wraz z fakturami lub dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów. Musisz wypełnić wszystkie zobowiązania zawarte w umowie, aby mieć pewność, że otrzymasz pieniądze.

Kto może skorzystać z unijnych dotacji?

Ze względu na mnogość programów, z dofinansowania unijnego może skorzystać każdy dorosły Polak, rolnik i firma. Osoby fizyczne mogą korzystać z programów dofinansowania unijnego, które są dostosowane do ich wieku i potrzeb. W ramach programów unijnych można znaleźć dofinansowania np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych czy matek. Programy dotacyjne mogą być podzielone na różne obszary kraju z różnymi pulami środków.

W związku z tym ważne jest, aby dopasować pomysł do programu dotacyjnego. Pozyskiwanie dotacji unijnych dla osób fizycznych mogą być wykonywane przez każdego. Mniej jest opcji dla firm, ale i tak jest w czym wybierać. Kwoty tych dotacji są jednak znacznie większe niż w przypadku osób fizycznych. Stanowią one znaczące wsparcie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska może zaoferować wsparcie dla MŚP w postaci dotacji, kredytów i gwarancji.

Fundusze unijne mogą być również dostępne dla organizacji pozarządowych lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli prowadzą one działalność non-profit na obszarze objętym kompetencjami UE, podmioty te mogą ubiegać się o dofinansowanie

Socialmedia

Warte uwagi

Ile powinien ważyć plecak szkolny? Jaki plecak...

Dzieci często mają bardzo ciężkie plecaki. Okazuje się, że dzieci nie powinny nosić więcej niż 10 kg. Zdrowie dziecka jest zagrożone, jeśli ma ono ciężki plecak. Jak ciężki powinien...

Sekcje portalu