Pozyskiwanie dotacji unijnych w pigułce

Udostępnij:

Ubieganie się o dotacje z UE składa się z kilku etapów. Ważne: Nie musisz być bezrobotny, aby ubiegać się o dotację.

Określ swój cel

Osoba starająca się o dotacje unijne musi najpierw określić cel, na jaki chce pozyskać środki. Konieczne będzie przygotowanie biznesplanu, w którym zawrzesz swój pomysł, uzasadnienie oraz potencjalne efekty inwestycji. Ważne jest, aby zdecydować o zakresie przestrzennym i czasowym projektu. Należy zdecydować, czy projekt będzie realizowany w całej Polsce, w konkretnym powiecie, czy w konkretnej gminie.

W ramach różnych programów można otrzymać dotacje z Unii Europejskiej

Następnie należy wybrać najlepszy program operacyjny i działania dla swojej firmy. Program powinien być tak zmodyfikowany, aby działania w jego ramach przyczyniały się do osiągnięcia zamierzonego celu. Portal Funduszy Europejskich posiada przydatną aplikację. W Poradniku Beneficjenta znajdziesz informacje, jak ubiegać się o środki unijne.

Dowiedz się o terminach składania wniosków

Następnie trzeba znaleźć instytucję, która ogłosi konkurs w wybranym działaniu. Ważne jest, aby zapoznać się z terminami składania wniosków, miejscami i dokumentacją dla wybranego programu. Pomoże Ci to w przygotowaniu wniosku konkursowego.

Pozyskiwanie dotacji unijnych - dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych/

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Złóż wniosek i czekaj na pozytywną decyzję

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularz ten znajduje się na stronie internetowej konkretnego programu operacyjnego. Warto zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza, jeśli po raz pierwszy ubiegasz się o dofinansowanie. Powinien on być zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty: plan projektu, biznesplan oraz analizę finansową. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Oznacza to, że sprawdzana jest zawartość merytoryczna i wykonalność projektu. Może to oznaczać, że czas oczekiwania na ocenę wniosku może wynieść nawet do trzech miesięcy.

Firmy doradcze mogą pomóc w pozyskaniu środków z funduszy europejskich. Pomogą w przygotowaniu wniosku, monitorowaniu realizacji i rozliczeniu.

Aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej musisz podpisać umowę

Umowa podpisywana jest przez instytucję odpowiedzialną za przekazanie dotacji. Umowa ta nakreśla prawa i obowiązki, plan realizacji projektu, budżet oraz szczegóły rozliczenia projektu. Dotacja ma charakter refundacji. Aby otrzymać dotację, musisz złożyć wniosek o płatność wraz z fakturami lub dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów. Musisz wypełnić wszystkie zobowiązania zawarte w umowie, aby mieć pewność, że otrzymasz pieniądze.

Kto może skorzystać z unijnych dotacji?

Ze względu na mnogość programów, z dofinansowania unijnego może skorzystać każdy dorosły Polak, rolnik i firma. Osoby fizyczne mogą korzystać z programów dofinansowania unijnego, które są dostosowane do ich wieku i potrzeb. W ramach programów unijnych można znaleźć dofinansowania np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych czy matek. Programy dotacyjne mogą być podzielone na różne obszary kraju z różnymi pulami środków.

W związku z tym ważne jest, aby dopasować pomysł do programu dotacyjnego. Pozyskiwanie dotacji unijnych dla osób fizycznych mogą być wykonywane przez każdego. Mniej jest opcji dla firm, ale i tak jest w czym wybierać. Kwoty tych dotacji są jednak znacznie większe niż w przypadku osób fizycznych. Stanowią one znaczące wsparcie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska może zaoferować wsparcie dla MŚP w postaci dotacji, kredytów i gwarancji.

Fundusze unijne mogą być również dostępne dla organizacji pozarządowych lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli prowadzą one działalność non-profit na obszarze objętym kompetencjami UE, podmioty te mogą ubiegać się o dofinansowanie

Socialmedia

Warte uwagi

KWL Charts: Strategia nauczania, która pracuje...

Spis treści Co to jest KWL Chart? Korzyści z wykresów KWL Jak korzystać z wykresów KWL? Kolumna 1: Wiem Kolumna 2: Chcę wiedzieć Kolumna 3: Nauczyłem się Narzędzia do wykresów KWL...

Sekcje portalu